I-BOOK

Otevírací doba:Po-Pá: od 9.00 do 15.00 hod.

Knižní fond

ISBN: 978-80-7473-170-9

Baťa v kostce

Autor: Pokluda Zdeněk

ISBN: 978-80-247-3927-4

133 her pro motivaci a rozvoj týmů

Autor: Evangelu Jaroslava Ester

Podnikové hospodárstvo

ISBN: 80-89143-30-X

Podnikové hospodárstvo

Autor: Sedlák Mikuláš

ISBN: 978-80-8111-044-3

Štěstí není náhoda

Autor: Eckart von Hirschhausen

ISBN: 80-901916-0-6

Výklad snů

Autor: Freud Sigmund

Príručka Európskej únie

ISBN: 80-89102-09-3

Príručka Európskej únie

Autor: Horváth Zoltán

ISBN: 80-247-9069-6

Manažerská ekonomika

Autor: Synek František

ISBN: 80-86851-27-3

Makroekonomie

Autor: Klíma Jan

ISBN: 978-80-247-2759-2

Reporting

Autor: Šoljaková Libuše

ISBN: 80-86851-50-8

Základy ekonomiky podniku

Autor: Martinovičová Dana

Finančno-ekonomická analýza podniku v praxi

ISBN: 978-80-89238-13-2

Finančno-ekonomická analýza podniku v praxi

Autor: Baran Dušan